Dit is de

Privacyverklaring

Bij het gebruik van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de volgende voorwaarden en ons privacybeleid:
De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en enige of alle overeenkomsten: "Klant", "Klant", "U", "Uzelf" "Je" "Jouw" en "Uw" verwijzen naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het bedrijf accepteert. "Het Bedrijf", "Top website laten maken", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar Top Website Laten maken een bedrijf geregistreerd in Nederland met geregistreerd ondernemingsnummer 61616257, "Contract" verwijst naar het door de klant ondertekende contract van 12 maanden.

"Partij", "Partijen" of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van een vaste duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing ernaar beschouwd.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:
De inhoud van de pagina's van onze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en promotioneel gebruik. Het kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen.
Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Verveelvoudiging is verboden anders dan in overeenstemming met het betreffende auteursrecht.
U moet onze schriftelijke toestemming vragen om materiaal of inhoud van onze website te gebruiken. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of strafbaar zijn.
Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s), tenzij deze door ons worden beheerd.

Disclaimer en beperkingen

De informatie op deze website wordt aangeboden op een "zoals het is"-basis. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot deze website en de inhoud ervan of die wordt of kan worden verstrekt door een gelieerde onderneming of een andere derde partij, inclusief met betrekking tot eventuele onjuistheden of weglatingen op deze website en/ of een van onze andere literatuur; en sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze website of een van onze diensten. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winst (ongeacht of het verlies van dergelijke winsten voorzienbaar was, ontstond in de normale gang van zaken of u dit Bedrijf op de mogelijkheid van dergelijk potentieel verlies hebt gewezen), schade veroorzaakt op uw computer, computersoftware, systemen en programma's en de gegevens daarop of enige andere directe of indirecte, gevolg- en incidentele schade en overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar directe nalatigheid. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing voor zover wettelijk toegestaan. Geen van uw wettelijke rechten als consument wordt aangetast. Elk aanbod of elke aanvaarding op of geïmpliceerd door deze website is onderworpen aan een contract en alle inhoud is zonder vooroordelen.

Privacy

Top Website Laten Maken doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Wij gebruiken uw gegevens om u van de gewenste oplossing en/of informatie te voorzien; of om contact met u op te nemen; of om met u te communiceren. We zullen en zullen uw persoonlijke of zakelijke informatie niet aan andere bedrijven of individuen verstrekken zonder uw specifiek verzoek en toestemming. Mochten wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Welke informatie verzamelen we?

We registreren de basisinformatie die door uw webbrowser wordt verstrekt wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie is puur technisch en bevat geen persoonlijke details. Dit kan zijn: uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven, websitenavigatie enz. We gebruiken deze gegevens om te helpen bij problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot deze website en om toegangstrends te verzamelen om een betere browse-ervaring te bieden.
Wanneer u uw contactgegevens bij ons registreert, kunnen we de volgende informatie verzamelen:
– Volledige naam en bedrijfsnaam
– Contactinformatie inclusief e-mailadres en telefoonnummer
– Demografische informatie zoals postcode en uw volledige adres

We moeten deze informatie verzamelen zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot uw vraag/e-mail Deze informatie wordt opgeslagen in onze Administratie.

Bij het aangaan van een contract met ons en het ondertekenen van ons voorstel/contract zullen we de volgende informatie verzamelen:
– Volledige naam
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Telefoonnummer

We moeten deze informatie verzamelen zodat we u kunnen raadplegen voordat we aan uw project beginnen. Deze informatie wordt opgeslagen via PDF en in onze boekhoudsoftware.

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te kunnen bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:
– We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
– Verbeter uw browse-ervaring door de website te personaliseren.
– Afschriften en facturen naar u verzenden en betalingen van u innen.
– We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze interessant vindt met behulp van het e-mailadres dat u hebt opgegeven.
– Van tijd tot tijd kunnen we uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

Uw persoonlijke gegevens beheren

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u deze interessant vindt, tenzij u ons vertelt dat u niet wilt dat dit gebeurt. We slaan geen creditcardgegevens op en delen ook geen klantgegevens met derden. U kunt details opvragen van persoonlijke informatie die wij over u hebben. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Jou rechten

U kunt ons verzoeken u een overzicht te sturen van de persoonsgegevens die over u worden verwerkt. Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of als u van mening bent dat een dergelijke verwerking niet onnodig was, dan kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt met betrekking tot het bovenstaande contact met ons opnemen via info@topwebsitelatenmaken.nl

Klantenservice

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via 0639721963 ook kunt u ons een e-mail sturen op info@topwebsitelatenmaken.nl
We streven ernaar om binnen 48 uur te reageren op eventuele vragen en streven ernaar om eventuele problemen binnen 3 werkdagen op te lossen.

Misbruik Klachten

Als je een klacht wilt indienen over misbruik dat je hebt ontvangen (phishing-scams, spam-e-mails enz.), neem dan contact met ons op via info@topwebsitelatenmaken.nl met zoveel details over het misbruik. Wij zullen uw klacht binnen 48 uur onderzoeken en streven ernaar u binnen 3 werkdagen te antwoorden.

Klachten- en escalatieproces

Om onze dienstverlening te verbeteren en te onderhouden, ontvangen wij graag uw feedback, op basis waarvan wij bepaalde wijzigingen in onze systemen en processen kunnen doorvoeren.
Als je een klacht wilt indienen over een dienst die je hebt ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@topwebsitelatenmaken.nl met daarin alle details van het probleem dat je hebt. We zullen uw klacht binnen 48 uur bevestigen en streven ernaar om eventuele problemen binnen 3 werkdagen op te lossen.
Als u niet tevreden bent met de eerste uitkomst van uw klacht, aarzel dan niet om uw probleem te escaleren naar SIDN (het .nl-register) hier: https://www.sidn.nl/over-sidn/contact

Sleutelbegrippen

– Als onderdeel van al onze pakketten bieden we voor elke klant één gratis domeinnaam aan; we behouden ons echter het recht voor om indien nodig kosten in rekening te brengen. De prijs is afhankelijk van de gekozen domeinextensie.

– Zolang u klant blijft, wordt elke domeinnaam jaarlijks automatisch en kosteloos door ons verlengd.

– Onder voorbehoud van onze zakelijke voorwaarden, zullen we alle domeinnamen die op u betrekking hebben bij beëindiging van uw contract met ons overdragen tegen een kleine administratieve vergoeding van € 99 + btw per domein. Indien u aan het einde van uw contracttermijn niet schriftelijk verzoekt om uw domeinnaam over te dragen, kan deze verlopen.

– Als u van gedachten verandert en u uw domeinnaam wilt verlengen en uw diensten bij ons wilt voortzetten, heeft u tot 90 dagen nadat het domein is verlopen contact met ons op om uw domeinnaam te verlengen en uw diensten voort te zetten met ons.

SIDN (.nl Domeinnaamregister)

Bekijk de algemene voorwaarden

Cookies

Zoals de meeste interactieve websites gebruikt deze website cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze aangesloten partners kunnen ook cookies gebruiken. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat cookies door ons of onze partners aan uw browser software worden toegevoegd.

Links van deze website

We controleren of beoordelen de inhoud van andere websites waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Meningen die worden geuit of materiaal dat op dergelijke websites verschijnt, worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven en mogen niet worden beschouwd als de uitgever van dergelijke meningen of materiaal.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van deze sites. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze onze site verlaten en de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U dient de veiligheid en betrouwbaarheid van elke andere site die verbonden is met deze site of die u via deze site hebt geopend zelf te evalueren, voordat u persoonlijke informatie aan hen vrijgeeft. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade op welke manier dan ook, hoe dan ook veroorzaakt, als gevolg van uw bekendmaking aan derden van persoonlijke informatie.

Overmacht

Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de ander voor het niet nakomen van enige verplichting onder een Overeenkomst die te wijten is aan een gebeurtenis buiten de controle van een dergelijke partij, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, terrorisme, oorlog, politieke opstand, opstand, oproer , burgerlijke onrust, daad van burgerlijke of militaire autoriteit, opstand, aardbeving, overstroming of enige andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenis buiten onze controle, die de beëindiging van een overeenkomst of contract veroorzaakt, noch die redelijkerwijs had kunnen worden voorzien. Elke partij die door een dergelijke gebeurtenis wordt getroffen, dient de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en zal alle redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de voorwaarden en bepalingen van een hierin opgenomen overeenkomst.

Kosten

– Alle Kosten dienen door de Klant te worden betaald aan Top website laten maken uiterlijk op de vervaldatum die op elke factuur staat vermeld.

– Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient een niet-restitueerbare betaling gelijk aan het totale maandelijkse betalingsbedrag door de klant te worden betaald en door Top Website Laten maken te zijn ontvangen voordat Top Website Laten maken enige werkzaamheden uitvoert. Deze betaling geldt als de eerste maandelijkse termijn van de klant.

– Als de betaling niet op tijd wordt gedaan, zal Top Website Laten maken een toeslag voor late betaling van € 15 + btw in rekening brengen. Voor elke maand dat deze onbetaald blijft, wordt er een extra toeslag van € 15 + btw aan elke factuur toegevoegd. Onbetaalde kosten blijven oplopen, zelfs als de Algemene voorwaarden worden beëindigd.

– Indien betaling van de Kosten niet op tijd is verricht, onverminderd eventuele andere rechten, is Top Website Laten maken vanaf die datum niet langer verplicht om Diensten te verlenen totdat deze bedragen volledig door de Klant zijn betaald.

– Als een automatische incasso wordt onteerd of geannuleerd, is Top Website Laten maken gerechtigd om eventuele kosten van derden die Top Website Laten maken maakt aan de Klant door te berekenen en bovendien kan Top Website Laten maken haar Dienst opschorten.

– Als een automatische incasso wordt onteerd of geannuleerd, of als deze of andere overeengekomen voorwaarden worden geschonden door de klant, behoudt Top Website Laten maken zich het recht voor om onmiddellijke, volledige, vooruitbetaling te eisen voor elk van de verschuldigde maandelijkse bedragen voor de resterende contractperiode . Er worden nog steeds kosten voor late betaling in rekening gebracht totdat dit bedrag volledig door de klant is betaald. Bij deze gelegenheid behouden we ons ook het recht voor om websites op te schorten die onder een van de accounts van de klant bij Top Website Laten maken staan.

Beëindiging

Zonder afbreuk te doen aan andere beëindigingsrechten die elders in deze Algemene voorwaarden zijn uiteengezet, kan Top Website Laten maken de Overeenkomst, of de levering van een deel van de Diensten, voor het gemak beëindigen door de andere partij op elk moment 14 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.

Top Website Laten maken kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen in het geval dat de Klant onbeleefd, agressief of gewelddadig is jegens een van onze medewerkers of in andere omstandigheden waarin het gedrag van de Klant onaanvaardbaar is voor Top Website Laten maken, of om welke reden dan ook, we kunnen geen enkele dienst of een deel ervan voortzetten.

Top Website Laten maken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van gegevens als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst en/of het verlenen van Diensten, hoe dan ook ontstaan.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en als u de site blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met elke aanpassing van deze voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het controleren van onze algemene voorwaarden voor elke sessie van het gebruik van onze website.

Contact Gegevens

Top website laten maken
Stierstraat 47-H
3318BK Dordrecht
info@topwebsitelatenmaken.nl
0639721963

Chat openen
1
Hallo kan ik je ergens mee helpen?