Dit zijn de

Algemene voorwaarden

Bij het gebruik van deze website en onze diensten wordt u geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden:
De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en enige of alle overeenkomsten: "Klant", "Klant", "U", "Uzelf" "Je" "Jouw" en "Uw" verwijzen naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het bedrijf accepteert. "Het Bedrijf", "Top website laten maken", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar Top Website Laten maken een bedrijf geregistreerd in Nederland met geregistreerd ondernemingsnummer 61616257, "Contract" verwijst naar het door de klant ondertekende contract van 12 maanden.

"Partij", "Partijen" of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van een vaste duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing ernaar beschouwd.

Serviceovereenkomst

 • Website-abonnementen worden afgesloten met een minimum van 12 maandelijkse betalingen.
 • Nadat de minimale betalingen en contractduur zijn voltooid, wordt u automatisch geplaatst in een contract van 1 maand, met een opzegtermijn van 30 dagen. Dit gebeurt automatisch zonder kennisgeving en is de verantwoordelijkheid van de klant, om ervoor te zorgen dat ze annuleren als ze dat willen nadat de minimumperiode is verstreken.
 • Houd er rekening mee dat voor eventuele extra's, functies, pagina's en plug-ins die niet in uw abonnement zijn opgenomen, extra kosten in rekening wordt gebracht, naar goeddunken van Top website laten maken. Tenzij je teksten voor jouw website van Top website laten maken hebt gekocht, moet dit door de klant worden aangeleverd. Inhoud schrijven is NIET inbegrepen in onze plannen.

Achtergrond controle

 • Top website laten maken behoudt zich het recht voor om een antecedentenonderzoek uit te voeren op uw persoonlijke profiel en/en uw bedrijf. Dit wordt meestal uitgevoerd door derden. Wij behouden ons het recht voor om dit uit te voeren zonder kennisgeving aan de klant.
 • Informatie van de antecedentenonderzoek kan worden opgeslagen, zodat we deze informatie kunnen vergelijken met die op het registratieformulier van de klant.
 • Top website laten maken behoudt zich het recht voor om verdere vragen te stellen, identificatie te vragen of onze diensten te weigeren, om welke reden dan ook die wij nodig achten. Dit contract kan om welke reden dan ook worden beëindigd als wij dat nodig achten, op basis van de resultaten van het antecedentenonderzoek.

Geschiktheid voor onze diensten

Klanten zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze in aanmerking komen voor onze diensten op basis van de onderstaande vereisten:

Top website laten maken kan momenteel geen personen accepteren die momenteel:

 • In het faillissementsregister.
 • Heeft een bedrijfsdiskwalificatie.
 • Niet in een verantwoordelijke staat om een bedrijf te runnen of iemand die niet over het geld beschikt om de hele contractovereenkomst voor het volledige bedrag te dekken.
 • Een klant of bedrijf die ons eerder heeft gebruikt en die het gebruik van onze diensten is verbannen of die onbetaalde rekeningen bij ons heeft openstaan of die er niet in zijn geslaagd om hun contractbetalingen volledig te voltooien.
 • Een persoon of bedrijf/onderneming die in de afgelopen 10 jaar failliet is verklaard.
 • Het leveren van een illegale dienst/product.
 • Betrokkenheid bij frauduleuze activiteiten van welke aard dan ook.

Vergoeding voor late betaling

 • Top website laten maken brengt €15 administratiekosten voor late betaling (facturen die langer dan 7 dagen duren). Deze kosten wordt automatisch verrekend en wij behouden ons het recht voor deze vergoeding automatisch te innen via automatische incasso. Als er geen automatische incasso is ingesteld, worden deze kosten toegevoegd aan de factuur.
 • Als een betaling meer dan 30 dagen overschrijdt, behouden we ons het recht voor om een extra toeslag van € 15 in rekening te brengen voor te late betaling, bovenop de 'administratiekosten voor late betaling' en behouden we ons het recht voor om deze betaling automatisch te accepteren. Top website laten maken behoudt zich ook het recht voor om uw diensten op te schorten, met een opzegtermijn van 24 uur (zie 'Opschorting van de website' voor meer informatie).
 • Als een klant een te late factuur heeft van meer dan 2 (twee) constructieve maanden, zullen uw diensten worden opgeschort en zal verdere actie worden ondernomen met behulp van juridische methoden. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens indien nodig aan incasso bedrijven door te geven. In dat geval brengen wij de wettelijk maximaal mogelijke achterstandsrente/kosten in rekening.

Website opschorting

 • De website kan worden 'opgeschort' indien er sprake is van te late betaling, weigering van betaling, geannuleerde machtiging tot automatische incasso, ongepaste/illegale inhoud op de website, of om welke reden dan ook die Top website laten maken noodzakelijk acht. We hoeven u niet op de hoogte te stellen als uw site is opgeschort en dit kan op elk moment worden gedaan, naar goeddunken van Top website laten maken.
 • Voor enige downtime veroorzaakt door 'Website-opschorting' of gederfde winst en e-mails, kunnen wij op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enige aansprakelijkheid.
 • Betalingen worden nog steeds zoals gebruikelijk geïnd tijdens de minimale contractduur, tijdens elke vorm van 'opschorting van de website'.

In het geval van een websiteopschorting, heeft dit gevolgen voor het volgende:

 • Uw website wordt gemarkeerd als 'Opgeschort' en u heeft geen toegang tot uw site, en het publiek ook niet.
 • U kunt geen e-mails ontvangen of verzenden en e-mails die tijdens de opschorting aan u zijn verzonden en deze e-mails kunnen onder geen enkele omstandigheid worden hersteld.
 • Betalingen worden nog steeds zoals gebruikelijk geïnd tijdens de minimale contractduur, tijdens elke vorm van 'opschorting van de website'.
 • Top website laten maken heeft het volledige recht om een website opgeschort te houden, om welke reden dan ook die wij nodig achten.

Deadlines of geschatte voltooiing datums

 • Top website laten maken zal altijd proberen zich aan de deadlines of geschatte voltooiing datums die we stellen te houden. In sommige omstandigheden binnen of buiten onze controle is dit misschien niet mogelijk en kan het website contract niet door de klant worden geannuleerd. We kunnen echter een gratis maand aanbieden als een gebaar van goede wil, naar goeddunken van Top website laten maken.
 • We zullen eisen dat alle relevante formulieren zijn ingevuld en betalingen zijn gedaan, inhoud die aan ons is overhandigd (indien van toepassing), voordat eventuele deadlines kunnen beginnen.
 • Als u onze 'teksten voor jouw website'-service bestelt, duurt dit minimaal 3-5 dagen of langer; als er veel pagina's zijn waarvoor we inhoud moeten schrijven, kan dit aanzienlijk langer zijn.
 • We behouden het recht om uw 'deadline' of 'geschatte datum van voltooiing' op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen.

Betalingsvoorwaarden

 • We bieden een respijt periode van 12 uur om van gedachten te veranderen, van het veranderen over onze website-abonnementen. Zodra het werk aan uw website is begonnen, worden er geen annuleringen of restituties gegeven. Zorg ervoor dat u volledig toegewijd bent aan het idee van uw website voordat u zich aanmeldt voor een abonnement.
 • Bij annulering vindt geen restitutie plaats van het eerste maandbedrag.
 • We hebben het recht om € 15 in rekening te brengen als een machtiging voor automatische incasso wordt geannuleerd, gedurende een contractuele termijn. Als u uw bankgegevens moet wijzigen, moet u uw automatische incasso niet annuleren en in plaats daarvan een nieuw machtigingsformulier aanvragen door een e-mail te sturen naar info@topwebsitelatenmaken.nl .
 • We behouden ons het recht voor om mislukte automatische incasso's automatisch opnieuw te proberen en laattijdige facturen door te voeren als automatische incasso, en om elke andere reden die wij nodig achten.
 • Het is een vereiste om te allen tijde een machtiging voor automatische incasso te hebben ingesteld als u maandelijks betalende diensten bij Top website laten maken hebt.
 • We hebben het recht om onze betaling gateway provider op elk moment of type betalingsmethode te wijzigen, en klanten moeten opnieuw instellen met de nieuwe methode.
 • We accepteren alleen betalingen met ideal, paypall of automatische incasso. Het management behoudt zich het recht voor om dit op elk moment te wijzigen. Zorg ervoor dat u met deze methoden kunt betalen voordat u een contract met ons tekent.
 • Als je een project moet uitstellen, moet dit worden goedgekeurd door Top website laten maken. Indien goedgekeurd, moeten de betalingen na 2 weken doorgaan.
 • Als een klant gedurende een periode van meer dan 3 maanden weigert te betalen, hebben wij het recht om het volledige openstaande bedrag (binnen het minimumcontract) als 1 betaling te vorderen en de website op te schorten.

Communicatie

 • Het is de redelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat we op de hoogte worden gesteld van elke wijziging in uw persoonlijke gegevens, inclusief (maar niet beperkt tot) adres, telefoonnummer, naam of bedrijfstype (bijv. Eenmanszaak). Als u geen communicatie van ons heeft ontvangen omdat u ons uw nieuwe gegevens niet heeft verteld, is dit de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden.
 • E-mail is onze primaire contactmethode binnen het ontwikkelingsproces van de website en voor technische ondersteuning nadat de website is ontwikkeld (indien van toepassing). Dit is de meest kostenefficiënte manier van communiceren, waardoor we de prijzen voor onze klanten zo laag mogelijk kunnen houden. Ons e-mailadres is info@topwebsitelatenmaken.nl .
 • Het is essentieel om tijdens het ontwikkelingsproces van de website contact te houden met Top website laten maken. Als de klant gedurende meer dan 14 dagen geen contact met Top website laten maken opneemt, kan het project worden beëindigd en zijn de minimumbetalingen nog steeds afdwingbaar.
 • Je wordt automatisch toegevoegd aan onze lijst 'Nieuwsbrief Aankondigingen' om belangrijke e-mailupdates voor Top website laten maken te ontvangen. Als u zich hiervoor afmeldt, ontvangt u mogelijk geen belangrijke informatie.
 • We behouden ons het recht voor om post naar uw persoonlijke of zakelijke adres te sturen.

Auteursrecht, intellectueel eigendom en wettigheid

 • Top website laten maken verwacht van de klant dat hij voldoende onderzoek doet voordat hij zich aanmeldt voor een van onze diensten. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) het controleren of het idee/project/bedrijf/website die u heeft legaal zal werken. U mag geen diensten gebruiken of u hiervoor aanmelden als u op enigerlei wijze illegaal opereert.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, afbeeldingen of enig ander materiaal op de website, die inbreuk maken op het auteursrecht van een ander bedrijf/website, noch voor het illegale gebruik van materiaal dat op uw website wordt gebruikt. Het is de redelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de inhoud/afbeeldingen/ander materiaal dat op de website wordt gebruikt legaal is. Top website laten maken kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden.
 • We hebben het volledige recht om materiaal op uw website te verwijderen/verwijderen dat volgens ons illegaal of ongepast is.
 • Waar we afbeeldingen op de website hebben gebruikt die door Top website laten maken zijn gemaakt of gekocht van een derde partij. Deze zijn beperkt door een licentie die slechts op 1 website mag worden gebruikt. We hebben een limiet voor de aankoop van maximaal 15 afbeeldingen per website en als u meer nodig heeft, wordt er een toeslag in rekening gebracht. Top website laten maken kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor illegaal of misbruik van deze afbeeldingen, door de klant of anderen die de afbeeldingen/graphics verspreiden, wijzigen of kopiëren naar andere organisaties of individuen.

Algemene zakelijke voorwaarden

 • Top website laten maken is momenteel een V.O.F die wordt beheerd door Oscar van der Rest, met ons adres Top website laten maken, Stierstraat 47-H, 3318BK, Dordrecht, dat moet worden gebruikt in alle correspondentie met ons of die u van ons ontvangt.
 • Top website laten maken behoudt zich het recht voor om haar bedrijfsadres op elk moment te wijzigen.
 • Top website laten maken behoudt zich het recht voor om op elk moment een ander type bedrijf te worden.
 • Top website laten maken behoudt zich het recht voor om automatisch btw in rekening te brengen op betalingen.
 • We geven geen garanties of claims dat de inhoud van onze website legaal/wettig wordt bekeken of gedownload buiten Nederland. Als u onze website buiten deze gebieden bezoekt, gebeurt dit op eigen risico van de gebruiker en is de websitebezoeker verantwoordelijk voor het naleven van de relevante wetten van het rechtsgebied van de bezoeker. Op deze Algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing. Eventuele claims met betrekking tot de inhoud van onze website zullen uitsluitend bij de rechtbanken van Nederland liggen. Als een van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door de bevoegde rechtbank, blijven de andere geldig bevonden voorwaarden in dat geval onverminderd van kracht.
 • Top website laten maken kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de exploitatie van uw bedrijf of project, winstgevend of verkoop, die zou kunnen worden geclaimd als een gevolg van de diensten die door Top website laten maken worden aangeboden.
 • Top website laten maken behoudt zich het recht voor om automatisch btw in rekening te brengen op betalingen.
 • Top website laten maken heeft het recht om uw persoonlijke gegevens door te geven aan diensten die verband houden met uw diensten. We zullen uw persoonlijke gegevens echter nooit aan derden verkopen.
 • Top website laten maken heeft het volledige recht om uw website links en -materiaal te gebruiken, om zijn producten te adverteren op verschillende marketingplatforms, op onze eigen website en in advertentiemateriaal.
 • We zullen een kleine tekstlink in de voettekst van uw website plaatsen om aan te geven dat uw website is gemaakt door Top website laten maken en zullen een link naar onze website bevatten. Deze link kan op verzoek worden verwijderd via info@topwebsitelatenmaken.nl .
 • Alle wachtwoorden die u verstrekt of die Top website laten maken aan u verstrekt, moeten onmiddellijk worden gewijzigd. Klanten zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.
 • Top website laten maken heeft het recht om elke klant onze diensten te weigeren, om welke reden dan ook die wij nodig achten, die we niet bekend hoeven te maken. We kunnen ook diensten weigeren voor bepaalde zakelijke ideeën of zakelijke categorieën; wij vinden het niet 'duurzaam' en dat levert voor ons te veel risico op.

Website Nazorg

 • Maandelijkse website-abonnementen worden geleverd met 'Doorlopende technische ondersteuning' die ervoor zorgt dat eventuele problemen die worden veroorzaakt door Top website laten maken of door een upgrade van een website-plug-in worden opgelost. We kunnen ook hulp bieden bij het gebruik van het dashboard van uw website.
 • Zelf toegebrachte of door de klant veroorzaakte problemen worden niet gedekt door onze technische ondersteuning en zullen extra kosten in rekening worden gebracht, naar goeddunken van Top website laten maken.
 • Wijzigingen worden gedekt door onze Fair use policy en zullen dan ook geen kosten in rekening worden gebracht. (Fair use policy is letterlijk vertaald naar het Nederlands “redelijk gebruik beleid”. Het komt er dus op neer dat je aantal wijzingen redelijk moet zijn)
 • Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we back-ups maken, kunnen we niet volledig garanderen dat het verlies van gegevens kan worden hersteld als een back-upbestand mislukt of beschadigd raakt.
 • We bieden alleen 'Doorlopende technische ondersteuning' als al uw betalingen up-to-date zijn of deze kunnen worden geweigerd totdat uw facturering account up-to-date is.

Website hosting

 • Websites met een standaard- of Professional-abonnement mogen niet meer dan 10 GB aan opslagruimte hebben en e-commerce-abonnementen mogen niet meer dan 15 GB aan opslagruimte hebben. Als u dit overschrijdt, wordt u gevraagd om te upgraden naar uw eigen server, wat een extra kosten zal opleveren naar goeddunken Top website laten maken. 
 • Als uw website de prestaties van andere websites beïnvloedt, op een van onze servers, wordt u gevraagd om te upgraden naar uw eigen server. Uw website wordt in dit geval onmiddellijk (zonder waarschuwing) offline gehaald om ervoor te zorgen dat de server niet downtime krijgt.
 • We hebben het recht om de CPU, RAM, Disk Read/Write of een andere bron van uw website te beperken, om ervoor te zorgen dat de server prestaties gelijk zijn tussen onze klanten.
 • U mag uw eigen website-hosting niet gebruiken of toegang hebben tot uw website-hosting als u uw website bij Top website laten maken host.
 • Het is vereist dat alle websites binnen hun minimumcontract of met een doorlopend contract van een maand op Top website laten maken-servers worden gehost.
 • We kunnen geen enkele vorm van toegang bieden tot uw websites die worden gehost op Top website laten maken-servers. Dit is inclusief FTP-toegang, tenzij het Top website laten maken anders beslist.
 • Top website laten maken heeft het recht om uw website, e-mails en andere gegevens permanent te verwijderen na 60 dagen van annulering, wanbetaling of opschorting.
 • Onze servers worden geleverd door externe bedrijven, hun algemene voorwaarden worden automatisch op u toegepast.
 • In het zeldzame geval van server/e-mail/website of een ander type downtime, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor uw inkomstenderving, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een derde partij of door onszelf.
 • Als u uw website bestanden en database wilt verplaatsen nadat het minimumcontract is afgelopen en alle betalingen zijn gedaan. We hebben een opzegtermijn van 1 maand nodig en zodra de bestanden zijn verzonden, nemen we geen verantwoordelijkheid voor het instellen van deze bestanden op een nieuwe host. Zodra de bestanden Top website laten maken verlaten, kunnen we op geen enkele manier meer verantwoordelijk worden gehouden.

Domeinnaam

 • Als je domeinnaam bij Top website laten maken is, kunnen we geen toegang geven tot je domein controlepaneel, dit omvat ook DNS- en e-mailinstellingen hier kunnen worden ingesteld.
 • Domeinnamen met Top website laten maken kunnen niet worden overgedragen of geopend binnen het minimumcontract of als er openstaande facturen zijn.
 • Als uw domiciliëring wordt geannuleerd of als u openstaande facturen heeft, kunnen we uw domeinnaam automatisch weer vrijgeven aan de markt (ingesteld om de domeinnaam te laten verlopen), op het moment van verlenging.
 • Website-abonnementen worden geleverd met 1 gratis domeinnaam, die ofwel een beschikbare (.nl) of (.com) domeinnaam is. Voor andere domeinnamen gelden extra kosten, naar goeddunken van Top website laten maken.
 • Als je momenteel een domeinnaam bezit, moet deze worden overgedragen aan Top website laten maken (tenzij de beheerders naar eigen goeddunken anders hebben aangegeven). Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de overdracht werkt.
 • Als u een overdracht van uw domeinnaam wilt nadat uw contract is afgelopen en alle minimale betaling aan ons is gedaan, moet u een opzegtermijn van 1 maand hebben en moet u een IPS-tag van uw nieuwe provider verstrekken. Nadat wij de domeinnaam hebben vrijgegeven, nemen wij geen verantwoordelijkheid meer voor de verhuizing of het beheer van de domeinnaam.
 • De domeinnaam wordt geregistreerd onder uw gegevens, aan ons verstrekt op uw registratieformulier. We blijven echter eigenaar van de domeinnaam in onze account, totdat alle betalingen aan ons zijn gedaan en de minimale contractperiode is afgelopen.

E-mail

 • Mailboxen hebben een maximale opslagruimte van 10 GB per mailbox als dit wordt overschreden, e-mails worden niet zonder waarschuwing verzonden of opgeslagen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de opslaglimiet van zijn mailbox binnen de door ons gestelde limieten te houden.
 • Extra e-mailopslag kan tegen extra kosten worden verstrekt, naar goeddunken van Top website laten maken.
 • Als uw bouncepercentage te hoog is of als u te veel marketingberichten (spam) verstuurt of om een andere reden die uw SMTP-gezondheidsscore beïnvloedt, kan dit ook gevolgen hebben voor onze andere klanten. In dit geval wordt u onmiddellijk verwijderd en werken uw e-mails zonder kennisgeving niet meer.
 • Als u uw mailbox wilt sluiten en de e-mails wilt laten overzetten nadat het minimumcontract is afgelopen en alle betalingen zijn gedaan, kan dit alleen binnen de beperkingen van onze websitehosting. Zodra we het proces van het sluiten van uw mailbox starten, nemen we geen verantwoordelijkheid voor het opzetten of overzetten van uw e-mails naar een nieuwe provider.
 • Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van de klant te garanderen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties, spam, downtime, verloren e-mails of kwetsbaarheden waaraan u ook zou kunnen worden blootgesteld, of om een andere reden.
 • E-mails kunnen worden gebruikt via de Top website laten maken Webmail-client online of kunnen worden verbonden met software van derden, zoals Outlook of G-Mail. Het verbinden met software van derden, zoals Outlook, is de verantwoordelijkheid van de klant. Als je hulp nodig hebt bij het verbinden met software van derden van Top website laten maken, wordt hiervoor een toeslag in rekening gebracht.
 • Mailboxen zijn onderhevig aan de beperkingen van onze server.
 • Als je ons Top website laten maken webmail systeem niet wilt gebruiken, kunnen we bovendien e-mail forwarders instellen, die de e-mails kunnen doorsturen naar een Gmail-adres of een andere online e-mailprovider. In dit geval kunt u echter niet verzenden vanaf uw professionele e-mailadres en alleen ontvangen vanaf het e-mailadres.
 • E-mails worden met behulp van de IMAP- en SMTP-indelingen verbonden met software van derden. POP3 en Exchange zijn momenteel niet beschikbaar.
 • De beveiliging van de e-mailaccounts ligt bij de klant. Zorg ervoor dat u een sterk wachtwoord instelt met speciale tekens, kleine letters en hoofdletters, cijfers en verander onmiddellijk alle standaardwachtwoorden die we naar u e-mailen.

Marketing en zoekmachine optimalisatie

 • Als een abonnement wordt geleverd met de functie 'Standaard en Uitgebreide SEO', is dit een proces dat onder meer bestaat uit het optimaliseren van de metatags van uw websites en het indienen van uw vermelding voor een Google Mijn Bedrijf-vermelding. Als je doorlopende SEO nodig hebt, heb je een andere service nodig, zoals een van onze doorlopende SEO-maandabonnementen (neem contact met ons op via info@topwebsitelatenmaken.nl voor meer informatie). Standaard en Uitgebreide SEO biedt geen garantie voor bepaalde posities of resultaten en is een proces waarbij 'gericht' is om een bedrijf op Google te laten starten.
 • We kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor uw positie op welke zoekmachine dan ook, in het resultaat van onze diensten. Er wordt in geen enkel geval gerestitueerd of gecompenseerd.
 • Bij het aanpassen, creëren, bijwerken, onderhouden en wijzigen van een van de websites van onze klanten, kan er een verandering in uw ranking optreden – waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Website Copywriting/Content Schrijven & Producten

 • Top website laten maken kan tegen een meerprijs Teksten voor jouw website voor haar websites aanbieden. Neem contact met ons op via info@topwebsitelatenmaken.nl voor een offerte voor onze professionele schrijfservice voor je inhoud. Als je geen dienst voor het schrijven van inhoud van Top website laten maken afneemt, moeten je de inhoud naar ons sturen in een Microsoft Word- of OpenOffice-document, in een duidelijke lay-out met de paginatitel erboven waar het op moet komen. We hebben dit document nodig binnen 2 weken na het starten van het ontwerpproces van de website. Door ons voorziene termijnen voor de ontwikkeling van de website worden pas gestart als dit document door Top website laten maken is ontvangen. Na 2 weken nadat het document niet is ontvangen, behouden we ons het recht voor om de website maandelijkse betalingen te starten.
 • Producten, blogberichten en categorieën moeten door de klant zelf worden aangegeven en worden uitgesloten door elk plan of functie voor het schrijven van inhoud die we aanbieden.

E-commercesites

 • E-commercesites worden mogelijk gemaakt door WooCommerce op het WordPress CMS. Functionaliteit is beperkt tot dit platform.
 • Top website laten maken biedt geen betaling gateway, je moet een gateway kiezen zoals Mollie, PayPal of een andere door WooCommerce ondersteunde betaling gateway.
 • Als u voorraad (producten) op uw website wilt importeren, moeten we dit weten voordat de klant dit contract ondertekent, omdat dit al dan niet een extra kosten kan opleveren. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor of helpen bij het importeren van producten via externe groothandels.
 • De klant is verantwoordelijk voor het toevoegen van zijn eigen categorieën en producten aan zijn website, Top website laten maken biedt dit niet aan als een functie of dienst.

Website ontwerp/ontwikkeling

 • We begrijpen dat een goed ontwerp voor uw website essentieel is. We hebben momenteel geen maximum aantal limieten, maar we hebben wel een verstandig beleid voor redelijk aantal revisies. Zodra uw concept en startpagina zijn geaccepteerd, zullen eventuele verdere ontwerp revisies daarvan extra kosten met zich meebrengen.
 • Als u meerdere ontwerp revisies aanvraagt, kost dit meer tijd van onze ontwikkelaars om werkzaamheden aan uw website uit te voeren. Hierdoor worden alle eerdere tijdschema's die we hebben opgegeven ongeldig. Wees geduldig, want eventuele ontwerp revisies moeten worden geboekt in het volgende beschikbare slot.
 • Als u besluit om uw bedrijfsnaam op enig moment tijdens of na het proces te wijzigen en uw nieuwe branding moet uploaden en een nieuwe domeinnaam moet instellen, zal hiervoor een extra kosten van € 50,00 in rekening worden gebracht. Voor de domeinnaam worden extra kosten in rekening gebracht, afhankelijk van het type extensie en het oordeel van Top website laten maken. Als uw bedrijfsmodel op enig moment voor of na het proces verandert, afhankelijk van het oordeel van Top website laten maken en indien geaccepteerd, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van de hoeveelheid werk die moet worden uitgevoerd. Wij zijn niet verplicht deze wijzigingen te accepteren en Top website laten maken kan weigeren die werkzaamheden uit te voeren.
 • Top website laten maken gebruikt Open Source Software en soms sjablonen en plug-ins die helpen de website van de klant ontwikkelen. Dit zal ons helpen de tijd die nodig is om uw website te ontwikkelen te versnellen en zal u functionele toegevoegde waarde bieden, inclusief de mogelijkheid om uw eigen website te bewerken. Gratis versies van plug-ins kunnen ook worden gebruikt voor een deel van de functionaliteit van uw website, beschikbaar op marktplaatsen zoals WordPress Plugins-directory. Als u de premium-versie van een van deze plug-ins nodig heeft, moeten deze afzonderlijk door de klant worden aangeschaft.
 • We proberen altijd (binnen redelijke grenzen) aan de ontwerp specificaties van de klant te voldoen, in sommige gevallen is dit niet altijd mogelijk, en we geven geen garanties op uw ontwerp specificaties en in sommige gevallen moet er mogelijk een alternatief worden gevonden. Wijzigingen in ontwerp, lay-out en functionaliteit zijn allemaal onderhevig aan de beperkingen van de WordPress & WooCommerce platforms.
 • We geven klanten geen functionele toegang tot bepaalde WordPress en worden geleverd met een 'Custom Top website laten maken-versie van WordPress. Bijv. Sommige abonnementen kunnen geen berichten/pagina's maken en geen enkele abonnement staat gebruikers toe om plug-ins te installeren.
 • Uw website wordt gemaakt met behulp van de Thrive architect, waarmee onze klanten ook hun websites kunnen bewerken. We kunnen de functionaliteit van de 'Premium'-versie niet garanderen als het management van Top website laten maken besluit niet langer door te gaan met de software. We kunnen niet garanderen dat functies van deze software zullen werken buiten Top website laten maken-servers, en je zult een 'premium' licentie voor de software moeten kopen als je besluit je website ergens anders te hosten nadat alle minimale betalingen zijn voltooid. Je Premium-licentie voor Thrive architect wordt gedeactiveerd als je ervoor kiest om Top website laten maken te verlaten nadat alle minimale betalingen zijn voltooid.

Beschikbaarheid en ondersteuning

 • De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur op zakelijke werkdagen. Op feestdagen zijn wij gesloten.
 • Hoewel we zoveel mogelijk vermeden, behouden we ons het recht voor om Top website laten maken te sluiten op dagen met personeelstekorten, upgrades, weersomstandigheden, seizoensvakanties, evenementen of om enige andere reden die wij nodig achten op korte of geen termijn.
 • We behouden ons het recht voor om onze openingstijden op elk moment te wijzigen.
 • We sturen u instructies over het instellen van Top website laten maken Webmail op software van derden, zoals IOS Mail, Android Mail en Outlook. We kunnen geen e-mail of telefonische ondersteuning bieden bij het instellen van e-mails op software van derden, tenzij we anders aangeven.
 • We streven ernaar om gemelde problemen binnen een redelijke termijn, die niet door de klanten zijn veroorzaakt, binnen kantooruren op te lossen.
 • Bovendien tolereert Top website laten maken geen enkele vorm van vloeken, woede, intimidatie van klanten of derden jegens haar werknemers. Top website laten maken behoudt zich het recht voor om een contract te annuleren zonder restitutie en met volledige betaling als 1 volledige betaling, in geval van ongepast of onredelijk gedrag en gedrag. Als er bedreigend gedrag is gericht aan een van onze medewerkers, zal de communicatie uitsluitend per post plaatsvinden.
Chat openen
1
Hallo kan ik je ergens mee helpen?